Refund policy

7. Rätt till avbokning / retur

7.1 Inköp av produkter på våra webbplatser är alltid föremål för en 14-dagars ångerrätt / retur enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd. Det innebär att du har rätt att avbryta ditt köp genom att meddela oss om detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud mottog den beställda produkten (avbeställningsperiod).

7.2 Avbeställningsrätten gäller inte följande produkter:  a) Uppackade batterier (öppnade emballage), b) Monterade produkter c) Produkter som har använts d) Pre-loved/begagnade produkter

7.3 Om du vill avbryta ett köp måste du, före slutet av ångerrättsperioden, skicka ett tydligt meddelande till hi@vassla.com, med texten "Avbokning", eller "Retur", eller "Ångrat köp" i ämnesraden. Du måste ange ordernummer, ditt personnummer, namn, adress och annan relevant information, till exempel fakturanummer och namn på produkten i meddelandet. Om du inte vill använda meddelandealternativet ovan kan du använda standardformuläret för att utöva din ångerrätt, producerad av Konsumentverket (www.konsumentverket.se).

7.4 När du utövar din rätt att avbryta betalar du returtransport och är ansvarig för produktens skick efter att du har tagit emot den, fram till och under returtransporten. Produkten måste returneras inom 30 dagar efter det att meddelandet om att använda ångerrätten skickats till oss. Produkten måste skickas välförpackad, oanvänd i utmärkt skick och i originalförpackningen.

7.5 Kundens kostnad för returer och ej uthämtade produkter

Konsumenten debiteras för retur och/eller ej uthämtade produkter enligt följande:

Fordon (ex.Moped/Bike/Pedal) 3000 kr
Beloppet ska täcka returfrakt, ev återställande av emballage, godsmottagning, lagerhantering, ev extra kostnad för frakt av farligt gods (litium-jonbatteri), mm. Observera att batteriets emballage får inte ha öppnats. Är emballaget öppnat kan säkerhetsföreskrifterna för litium-jonbatterier inte garanteras vara uppfyllda. 

Öppnad fordonsförpackning 500 kr
Beloppet ska täcka genomgång av fordonet, samt extra lagerhantering på grund av genomgången. 

Batteri 1500 kr
Kostnaden ska täcka returfrakt för farligt gods, dvs litium-jonbatteri, återställande av emballage, godsmottagning, lagerhantering, mm. 

Mindre paket 5-10 kg, 500 kr

Mindre paket <5 kg, 300 kr

Returperiod 14 dagar. Returhantering 30 dagar från mottagande. 

Om du behöver ändra storlek på tillbehör som hjälmar, betalar vi transportkostnaderna enligt vår utbytesrätt. Detta gäller dock endast om produkter returneras i originalförpackningen. För hjälmar med visir måste visirskyddet fortfarande finnas kvar på visiret. Förvara originalförpackningen som din produkt har levererats i. Om kostnaden för returtransport är högre på grund av förpackningsproblem måste du betala extrakostnaden. 

Vid leverans till konsument står transporten på vår risk, det vill säga vi är ansvariga för eventuella skador på produkten mellan vårt lager och dina lokaler. Konsument ansvarar för detta vid retur. Se till att du bifogar tillräckligt med information när du returnerar eller byter ut en produkt för att underlätta behandlingen av oss. Ange ditt namn, mailadress och telefonnummer samt ordernumret på returen.


7.6 När du avbryter ditt köp, återbetalar vi det belopp du betalade för produkten, inklusive leveranskostnader (men exklusive extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Från det återbetalade beloppet har vi rätt att dra av ett belopp som motsvarar produktens värdeminskning från dess ursprungliga värde om och i den utsträckning en sådan minskning av värdet beror på att du hanterar produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller om den fungerade.


7.7 Vi återbetalar beloppet så snart som möjligt och inom 30 dagar från det datum då vi mottagit returen.

8. Garanti och meddelande om avvikelse

8.1 Garantin för produkter täcker endast ursprungliga tillverkningsfel och inte defekter som uppstår i samband med eller efter ändring av produktens funktion och utseende, t.ex. ombyggnad, uppgradering eller annan konfiguration av produkten som görs utanför vår kontroll efter köp. Din orderbekräftelse är ditt garantibevis. Olika produkter har olika garantiperioder.

8.2 Din rätt att meddela om bristande överensstämmelse omfattar produkter som är defekta enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd. Kunder som vill försäkra sig om fel i beställda produkter måste kontakta oss så snart som möjligt efter att defekten har upptäckts via kontaktuppgifterna på webbplatsen. Meddelanden om bristande överensstämmelse som ges inom två månader från det att du upptäckte defekten, anses alltid ha lämnats in i tid. Du har en treårig rätt att meddela avvikelse för produkter som köpts på webbplatsen. Du bör alltid meddela om avvikelse så snart som möjligt för att vara säker på att du inte förlorar dina rättigheter.

8.3 Vi betalar alltid retur när meddelanden om avvikelser accepterats.


8.4 När en produkt har returnerats och meddelandet om överensstämmelse har godkänts, kompenserar vi dig enligt villkoren i gällande lagstiftning om konsumentskydd. Vårt mål är att göra detta inom 30 dagar efter mottagandet av meddelandet om avvikelse, men det kan ta längre tid, beroende på produkttypen. Vi förbehåller oss rätten att avslå ett meddelande om avvikelse om det visar sig att produkten inte är defekt enligt villkoren i gällande lagstiftning om konsumentskydd. Vid anmälan om överensstämmelse följer vi riktlinjerna från Konsumenttvister (www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Force majeure 

Vi är inte ansvariga för förseningar som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll, såsom allmänna arbetskonflikter, pandemi, krig, brand, blixtnedslag, terrorattack, förändringar i myndighetens föreskrifter, tekniska problem, fel i elektriska / telekommunikation / dataanslutningar eller annan kommunikation och fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständigheter. Dessa omständigheter utgör force majeure som befriar oss från skador och andra konsekvenser. Om en sådan situation inträffar kommer vi att meddela dig både i början och i slutet av situationen. Om sådan omständighet varar i mer än två månader, har du och vi rätt att avbryta köpet med omedelbar verkan.

10. Villkor för köp i butiker 

För köp i butiken bestämmer varje butik villkoren för försäljning. Vissa butiker accepterar inte försäljning eller retur, till exempel. Be alltid att få veta de villkor som gäller när du handlar hos en av våra, eller våra återförsäljares butiker.

11. Ändringar av villkoren 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar träder i kraft när du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller när du besöker webbplatsen), eller 30 dagar efter att vi har meddelat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att du regelbundet kontrollerar webbplatsen så att du är medveten om eventuella ändringar av villkoren.

12. Gällande lag och tvister

12.1 Ett försök bör först göras för att lösa tvister vänskapligt genom diskussion med vår kundtjänstavdelning. Vid eventuella tvister följer vi alltid besluten från Konsumentverket.

12.2 Tvister rörande uppförande eller tillämpning av dessa villkor måste tolkas enligt svensk lag och avgöras av Allmänna reklamationsnämnden eller slutligen av en offentlig domstol.

 

13. Reklamationsvillkor

13.1 Produktgarantin täcker endast ursprungliga tillverkningsfel och inte defekter som uppstår i samband med, eller efter ändring av produktens funktion och utseende, t.ex. ombyggnad, uppgradering eller annan konfiguration av produkten. Din orderbekräftelse är ditt garantibevis. Olika produkter har olika garantiperioder. Läs mer nedan om vad som gäller för din produkt. Garantier för våra olika fordon gäller endast om all service, underhåll och reparation som krävs enligt användarhandboken och serviceplanen, utförs av en verkstad och ett kvitto finns.

13.2 Din rätt att meddela om bristande överensstämmelse omfattar produkter som är defekta enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd. Kunder som vill hävda defekter i beställda produkter måste kontakta oss så snart som möjligt efter att defekten har upptäckts via kontaktuppgifterna på webbplatsen. Meddelanden om bristande överensstämmelse som ges inom två månader från det att du upptäckte defekten, anses alltid ha lämnats in i tid. Du har en treårig rätt att meddela bristande överensstämmelse för produkter som köpts på webbplatsen. Du bör alltid meddela om avvikelse så snart som möjligt för att vara säker på att du inte förlorar dina rättigheter.

13.3 Vi betalar alltid retur då meddelanden om avvikelser har accepterats.

13.4 När en produkt har returnerats och meddelandet om bristande överensstämmelse har godkänts, kompenserar vi dig enligt villkoren i gällande lagstiftning om konsumentskydd. Vårt mål är att göra detta inom 30 dagar efter mottagandet av meddelandet om avvikelse, men det kan ta längre tid, beroende på produkttypen. Vi förbehåller oss rätten att avslå ett meddelande om bristande överensstämmelse, om det visar sig att produkten inte är defekt enligt villkoren i gällande lagstiftning om konsumentskydd. Vid anmälan om bristande överensstämmelse följer vi riktlinjerna från Konsumenttvister (www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.


13.5 Garantier för våra olika fordon gäller endast om all service, underhåll och reparation som krävs enligt användarhandboken och serviceplanen utförs av en verkstad och ett kvitto finns.


13.6 Vi betalar kostnaden för reparationer av godkända garantifel. Du ska alltid kontakta vår kundtjänst om ett garantifel uppstår. Verkstaden dit du tar ditt fordon måste kontakta oss innan du utför någon reparation. Vi betalar inte kostnaden för reparationer utförda utan vårt godkännande. Du är ansvarig för att hitta en lokal verkstad och boka ditt fordon. Du är också ansvarig för att ta ditt fordon till en verkstad för reparation och för att hämta det efteråt.


13.7 Vi erbjuder två års garanti på våra motorfordon, till exempel mopeder, elcyklar, elscootrar och “Vässla Bike”. Observera att garantin för batterier är ett år. Läs mer nedan. Den tvååriga garantin vi tillhandahåller täcker tillverkningsfel. Garantin inkluderar inte inbyggnads- eller justeringsåtgärder som kan krävas för installation eller i samband med service eller slitage på förbrukningsmaterial som batterier, däck, bromsbelägg, trådar, lampor eller annat normalt slitage. Ett batteri är en förbrukningsvara och är föremål för ett års garanti. För att säkerställa att batteriet har maximal livslängd är det viktigt att följa underhållsråden. Ett batteri måste underhålladdas om fordonet inte används regelbundet eller körs mindre än 10 km varje gång. Går batterikapaciteten under 80% under garantiåret är det ett garantiärende, allt över 80% under första året är inom tolerans.

Tillbehör är föremål för ett års garanti.

Reservdelar är föremål för ett års garanti, med undantag för slitagedelar och arbetstid hos verkstäder, vilka är föremål för en tre månaders garanti. Garantin för begagnade batterier är tre månader.

Garantin omfattar inte: Fel eller skador som orsakats av felaktig användning av produkten, felaktig installation / justering / inställningar eller otillräckligt underhåll och service. Om ett fordon har justerats, om delar har ändrats från sin ursprungliga design eller om andra delar än originaldelar har använts. Garantin gäller inte för fordon som använts kommersiellt.

 

Vänligen även se våra fullständiga villkor för köp, returer, integritet, garantier, etc, som finns att läsa längst ned (i sidfoten) på webbsidan. 

×
Liquid error (layout/theme line 320): Argument error in tag 'include' - Illegal template name